Egészségügyi végzettség elismertetése Svájcban

Az egészségügyi szakembereknek a végzettségüket el kell ismertetniük Svájcban. Az elismertetés feltételei az Európai Unió tagállami állampolgárság, tagállamban megszerzett oklevél, valamint B2-es német nyelvű nyelvvizsga megléte. Magyarországon az Állami Egészségügyi Ellátó Központ rendelkezik kizárólagos hatáskörrel a Magyarországon kiállított vagy Magyarországon elismerésre (honosításra) került egészségügyi szakképesítések külföldön történő elismertetéséhez szükséges egyes hatósági bizonyítványok kiállítására. Konformitást tanúsító hatósági bizonyítvány adható ki a Magyarországon megszerzett általános orvosdoktori, egyes szakorvosi, általános fogorvosdoktori, egyes szakfogorvosi, gyógyszerészi vagy szülésznői szakképesítések tekintetében.

Általános ápoló, általános asszisztens végzettséggel rendelkezők részére a konformitást tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítására nincs mód, az esetükben az ún. szerzett jogot tanúsító hatósági bizonyítvány alternatívaként szolgálhat.

A kiállított hatósági bizonyítvány azt igazolja, hogy a szakképesítés megfelel a 2005/36/EK uniós irányelvben meghatározott képzési minimum-követelményeknek (24.,25., 31., 34., 35., 40-41., 44. cikk.).

Az eljárás megindításához az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani (postai úton vagy a személyes ügyfélszolgálaton vagy e-mail útján a recognition@okfo.gov.hu címen keresztül):

  • hiánytalanul kitöltött és saját kezűleg aláírt kérelem formanyomtatvány,
  • érvényes útlevél vagy személyi igazolvány egyszerű másolata,
  • lakcímet igazoló dokumentum (pl. lakcímkártya, külföldi lakcímbejelentő) egyszerű másolata,
  • egészségügyi szakképesítést tanúsító bizonyítvány vagy oklevél egyszerű másolata,
  • igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló átutalási bizonylat.

Svájci munka, Svájci állás és munkaközvetítés

Svájci munkaközvetítés, Svájci állás, Svájci munka

Svájci munka, Svájci állás és munkaközvetítés